Bli forstått, oppnå effekt


Utfordringane som organisasjonar møter i dag, er i stadig større grad også kommunikasjonsutfordringar. Entusiastisk Kommunikasjon tilbyr enkle eller samansette tenester innanfor strategisk kommunikasjon, PR-verksemd og redaksjonelle produkt.

Har du ein bodskap som må tilpassast ulike målgrupper? Står du overfor ei utfordring der du treng kjapp bistand til informasjons- og pressearbeid? Eller ønskjer verksemda di ganske enkelt å bli flinkare til å kommunisera internt og eksternt? Entusiastisk Kommunikasjon hjelper deg til å oppnå betre effekt når idear, mål og resultat skal formidlast, og når viktige relasjonar skal styrkjast.

Ta kontakt, då vel![Nye nettsider er i kjømda...]