Treng du kommunikasjonstenester?
Entusiastisk kommunikasjon tilbyr enkle eller samansette tenester innanfor strategisk kommunikasjon, PR-verksemd og redaksjonelle produkt. Tenestene spenner frå rådgjeving til evaluering, frå idé til produkt, og omfattar følgjande: 

  • utforming av kommunikasjonsstrategiar,

  • informasjons- og medieplanar, 

  • pressekontakt,

  • publisering og innhaldsutvikling for nettkanalar,

  • journalistisk-redaksjonelle bidrag,

  • språkvask og korrektur, og

  • fotografering.


Spesielle tenester:
  • formidling av musikk til arrangement, og

  • bistand ved møte og arrangement for alle typar verksemder.