Namn: Berit Rekve
Bustad: Oslo


Yrkesbakgrunn

Informasjonsrådgjevar i Studieforbundet Folkeuniversitetet (frå august 2008-august 2010)Informasjonsrådgjevar i Statens legemiddelverk (1. februar 2007 - 31. august 2007)


Kommunikasjonsrådgjevar i Husbanken - Regionkontor Vest (17. februar 2005 - 20. januar 2006)


Informasjonskonsulent ved Noregs musikkhøgskole (1.okt. 2002 - 31. desember 2003).Dessutan førstekonsulent i studieseksjonen ved NMH 1.1.-30.9.2002.

Informasjonskonsulent i Norsk musikkråd, m.a. med nyheits- og informasjonsportalen musikk.no og med heile spekteret av oppgåver innanfor presse-/samfunnskontakt, strategiar og planar m.m. 

I perioden jan. 1995-mai 2000 arbeidde eg som fylkessekretær i Akershus SV. Eg har lang erfaring frå ymse typar organisasjonsliv og politikk.


I tillegg har eg vore innom skuleverket, museum, kunstsenter og bibliotek.

xx

Utdanning:
Spansk (mellomfag), nokre hovudfagskurs i spansk/semesteremne i latin (ikkje eksamen) og praktisk-pedagogisk utdanning (Universitetet i Oslo)

Nordisk språk og litteratur (grunnfag, 
Universitetet i Trondheim/NTNU)

Kulturarbeidarstudium (
Høgskolen i Telemark), med mellom anna kultur- og næringslivssamarbeid, kultursosiologi og fordjuping i kunstformidling og film/kino i fagkrinsen 


Tillitsverv og fritidssyssel:

Leiar for
Mediemållaget frå januar 2007

Medlem av
Målpolitisk råd ved Det Norske Teatret frå april 2008
Hausten 2005: Kurs i arabisk, Folkeuniversitetet i Bergen

Styre-/AU-medlem i
Noregs Mållag frå april 2004 - 2008, leiar for jubileumsnemnd 2004-2005

Sparebanken Cultura - medlem av forstandarskap (Oslo kommunes representant 2004-2005)

Styremedlem i Norsk sangerforum frå juni 2002 - 2006

Oslo bystyre og finanskomiteen, vara 1999-2003

Ulike verv (styre, representantskap m.m.) i Oslo SV i perioden 1993-2003


 


Artiklar, pressemeldingar o.l.